web-go88.com , trieu tien"> web-go88.com . Địa chỉ: 20-22 Nguyễn Khoa Chiêm, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Tel: (0236) 3551 286 - 0903 522 448. Mail: trieutien.jsc@gmail.com "> web-go88.com Địa chỉ: 20-22 Nguyễn Khoa Chiêm, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng" /> Lĩnh vực kinh doanh - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRIỀU TIẾN <a color="#2B2C33" href="https://web-go88.com"><span style="color:#2B2C33;">web-go88.com</span></a>

Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

1. Hình thức, tên và trụ sở của Công ty:

1.1 Doanh nghiệp là doanh nghiệp cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.2 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRIỀU TIẾN

1.3 Tên tiếng Anh: TRIEU TIEN CONSTRUCTION JOINTSTOCK COMPANY.

1.4 Trụ sở kinh doanh: 20-22 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP.  Đà Nẵng.

2. Hoạt động kinh doanh

2.1 Công ty kinh doanh trong các ngành công nghiệp sau:

STT

Tên ngành nghề

Mã ngành

1

Xây dựng nhà để ở (chính)

4101

2

Xây dựng nhà không để ở

4102

3

Xây dựng công trình đường sắt

4211

4

Xây dựng công trình đường bộ

4212

5

Xây dựng công trình điện

4221

6

Xây dựng công trình cấp, thoát nước

4222

7

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

4223

8

Xây dựng công trình công ích khác

4229

9

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4299

10

Phá dỡ

4311

11

Chuẩn bị mặt bằng

4312

12

Lắp đặt hệ thống điện

4321

13

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

4322

14

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4329

Chi tiết: Lắp đặt hệ thống viễn thông

15

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

16

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

4652

17

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

18

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

4662

Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, kim loại khác.(trừ bán buôn vàng miếng)

19

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng. Bán buôn thiết bị, vật tư điện nước. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

20

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

21

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

(riêng xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sạn bán tại chân công trình)

22

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4933

Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô;

24

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

25

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

7110

Chi tiết: Tư vấn lập dự án và quản lý dự án. Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp.

26

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

7730

Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị thi công xây dựng. Cho thuê giàn dáo, cốp pha, ván khuôn.

 

2.2 Doanh nghiệp được phép hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ này để đạt được hiệu quả kinh tế tốt nhất cho các cổ đông.

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Công ty: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng Việt Nam)